DSK

DSK

DSK

DSK staat voor doorstroomklas. Deze naam geeft meteen het doel van het aanbod weer: doorstromen naar een bij de leerling passende onderwijsplek binnen de VSO Daaf Geluk (DG). De DSK/DG biedt een flexibel onderwijsaanbod voor leerlingen van middelbare schoolleeftijd met complexe ontwikkelingsproblematiek. Bij deze leerlingen is schoolgang beperkt mogelijk, waardoor de kans op thuiszitten groot is of waardoor zij tot de groep thuiszitters behoren. Zorg is bij deze leerlingen (deels) voorliggend op onderwijs. Er is bij deze leerlingen sprake van geringe belastbaarheid en/of een gebrek aan schoolse en sociaal-emotionele vaardigheden, waardoor zij momenteel niet in staat zijn om het reguliere VSO-programma van de DG te volgen. Vanuit de DSK/DG wordt een begeleide instroom vormgegeven, waarbij gewerkt wordt met de leermiddelen van onze school.  

In het DSK protocol kunt u meer informatie vinden over wat de DSK inhoudt.   

link naar download DSK protocol

Indien u contact wilt opnemen over de DSK kunt u contact opnemen met: 

Mw E. van Bommel 

NVO orthopedagoog & DSK-coördinator 

e.vanbommel@vsodaafgeluk.nl 

06-52307817  

Daafnieuws

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer