klachtenregeling

klachtenregeling

klachtenregeling

Het kan zijn dat u het met bepaalde zaken en beslissingen op school niet eens bent, of dat u vindt dat het belang van uw kind geschaad wordt. Meestal is dit in een gesprek met de mentor of de directie op te lossen. Mocht uw klacht – om welke reden dan ooknaar uw mening niet naar behoren zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school. Dit bestuur is Dunamare en het is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie die is belast met het onderzoeken van ingediende klachten met betrekking tot ongewenst gedrag. Uw klacht bij deze commissie dient u schriftelijk in bij: 

Dunamare Onderwijsgroep 
Postbus 4470 
2003 EL Haarlem 

De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.

Daafnieuws

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer