zij-instroom

zij-instroom

zij-instroom

Helaas is het niet meer mogelijk om voor schooljaar 2020-2021 nieuwe leerlingen aan te melden voor de klassen 3, 4 en 5. Voor de klassen 1 en 2 hebben wij nog wel plaats voor leerlingen uit de regio’s Zuid- en Midden Kennemerland.

Beste leerling, beste ouders, 

Allereerst bedankt voor uw interesse in onze VSO school. Onze VSO school bestaat uit een vestiging voor jongeren met internaliserende problematiek, de vso Daaf Geluk en een vestiging voor jongeren met externaliserende problematiek, de Professor dr. Gunningschool. 

Als u wilt weten of het aanbod van het VSO Daaf Geluk passend is bij uw kind, kun u zich opgeven voor een oriëntatie bij ons op school. Tijdens deze oriëntatie verzorgen wij voor een leerling en diens ouders en/of hulpverlener een rondleiding en geven toelichting op hoe wij werken. Het doel van deze oriëntatie is u te informeren over onze school. Na afloop kunt u beslissen of u wilt overgaan tot aanmelding. Pas na de aanmelding zal er een persoonlijke afspraak met u worden gemaakt. 

 Toelichting op de aanmeldingsprocedure: 

 • De VSO Daaf Geluk is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend bij ons ondersteuningsprofiel. 
 • De voorwaarden voor ons VSO zijn als volgt; 
  • de leerling beschikt minimaal over vmbo-k, vmbo-t, havo of vwo (alleen klas 1 en 5) niveau 
  • de leerling is in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of er is er een aangevraagd 
  • de leerling is in staat om op school te komen en daar aanwezig te zijn 
 • Een aanmelding kan uitsluitend door de leerling en diens ouders worden gedaan. 
 • Voor een aanmelding dient u het aanmeldformulier in te vullen (link)en op te sturen naar de desbetreffende zorgmedewerker. Een aanmelding betekent niet per definitie dat er ook daadwerkelijk aangenomen wordt. 
 • Als de aanmelding compleet ontvangen is, gaan de 6 tot 10 weken onderzoekstijd in om te bepalen of de ondersteuningsbehoeften van de leerling passend zijn voor ons ondersteuningsprofiel. Aan het eind van de onderzoekstijd zal er een gemotiveerde toewijzing of doorverwijzing worden gegeven. In alle gevallen zullen wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons besluit; meestal kan dit binnen +/- 2 weken na aanmelding. 
 • Het onderzoek zal bestaan uit dossieranalyse van de door ons ontvangen documenten, gesprekken met de leerling, ouders, school van herkomst en indien betrokken mogelijk ook hulpverlening. 

 

Mw van Bueren-Lahnstein is de contactpersoon voor de oriëntaties, aanmeldingen en plaatsing van leerlingen voor de 1e en 2e klas.  

Mw van Bommel is de contactpersoon voor de oriëntaties, aanmeldingen en plaatsing van leerlingen voor de 3e, 4e en 5e klas en de DoorStroomKlas.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met onderstaande zorgmedewerkers. 

Hartelijke groet, 

Voor de 1e en 2e klas 
Mw. J.M.A.P. van Bueren-Lahnstein, Drs
Schoolpsycholoog
Tel.nr.: 06-43544787
E-mailadres: j.vanbueren-lahnstein@vsodaafgeluk.nl 

Voor de 3e, 4e en 5e klas en de DoorStroomKlas  
Mw. E.S.E. van Bommel, MSc.
NVO orthopedagoog
Tel.nr.: 06-52307817
E-mailadres: e.vanbommel@vsodaafgeluk.nl 

 

Daafnieuws

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer