groep 8

groep 8

Klik hier voor de PowerPoint presentatie van de informatieavond (7 oktober jl.)

groep 8

Beste leerling, beste ouders, 

 Allereerst bedankt voor uw interesse in onze vso school. De vso Daaf Geluk (voorheen vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool) is een vestiging voor jongeren met internaliserende problematiek.  

 Als u wilt weten of het aanbod van het vso Daaf Geluk passend is bij uw kind, kunt u een afspraak maken voor een oriëntatie bij ons op school. Tijdens deze oriëntatie verzorgen wij een rondleiding en geven wij toelichting op hoe wij werken. Het doel van deze oriëntatie is u te informeren over onze school. Na afloop kunt u beslissen of u wilt overgaan tot aanmelding. Na aanmelding is het nodig dat de IB’er van de basisschool van uw kind contact opneemt met de coördinator aanmeldingen groep 8 van de vso Daaf Geluk.   

Toelichting op de aanmeldingsprocedure: 

  • De vso Daaf Geluk is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend bij ons ondersteuningsprofiel.
  • De voorwaarden voor ons VSO zijn als volgt; 
  • De leerling beschikt minimaal over vmbo-k, vmbo-t of havo/vwo niveau 
  • De leerling is in staat klassikaal onderwijs te volgen  
  • De leerling is in staat om op school te komen en daar aanwezig te zijn 
  • Voor een aanmelding is het nodig dat een MDO-O (Multi Disciplinair Overleg- Overdracht) plaatsvindt. De basisschool initieert een MDO-O met de vso Daaf Geluk. Voordat het MDO-O plaatsvindt stuurt de basisschool het dossier van de betreffende leerlingen naar de coördinator aanmeldingen groep 8. 
  • Als het dossier is ontvangen zal de coördinator aanmeldingen groep 8 een datum, voor het MDO-O, doorgeven aan de basisschool. 

 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Mw. P. Schoonakker (coördinator aanmeldingen groep 8), N. Verhalle en P. Maradiaga-Schenke.   

Hartelijke groet, 

P. Schoonakker, MSc
NVO orthopedagoog 
Tel.nr.: 06-43544787
Emailadres: p.schoonakker@vsodaafgeluk.nl  

N.Verhalle
Contextueel Leerlingbegeleider
Emailadres: n.verhalle@vsodaafgeluk.nl  

P. Maradiaga– Schenke, MSc
Orthopedagoog
Emailadres: p.maradiaga-schenke@vsodaafgeluk.nl 

 

Daafnieuws

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer