groep 8

groep 8

Klik hier voor de PowerPoint presentatie van de informatieavond (7 oktober jl.)

groep 8

Beste leerling, beste ouders, 

 Allereerst bedankt voor uw interesse in onze vso school. De vso Daaf Geluk (voorheen vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool) is een vestiging voor jongeren met internaliserende problematiek.  

 Als u wilt weten of het aanbod van het vso Daaf Geluk passend is bij uw kind, kunt u een afspraak maken voor een oriëntatie bij ons op school. Tijdens deze oriëntatie verzorgen wij een rondleiding en geven wij toelichting op hoe wij werken. Het doel van deze oriëntatie is u te informeren over onze school. Na afloop kunt u beslissen of u wilt overgaan tot aanmelding. Na aanmelding is het nodig dat de IB’er van de basisschool van uw kind contact opneemt met de coördinator aanmeldingen groep 8 van de vso Daaf Geluk.   

Toelichting op de aanmeldingsprocedure: 

  • De vso Daaf Geluk is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend bij ons ondersteuningsprofiel.
  • De voorwaarden voor ons VSO zijn als volgt; 
  • De leerling beschikt minimaal over vmbo-k, vmbo-t of havo/vwo niveau 
  • De leerling is in staat klassikaal onderwijs te volgen  
  • De leerling is in staat om op school te komen en daar aanwezig te zijn 
  • Voor een aanmelding is het nodig dat een MDO-O (Multi Disciplinair Overleg- Overdracht) plaatsvindt. De basisschool initieert een MDO-O met de vso Daaf Geluk. Voordat het MDO-O plaatsvindt stuurt de basisschool het dossier van de betreffende leerlingen naar de coördinator aanmeldingen groep 8. 
  • Als het dossier is ontvangen zal de coördinator aanmeldingen groep 8 een datum, voor het MDO-O, doorgeven aan de basisschool. 

 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Mw. P. Schoonakker (coördinator aanmeldingen groep 8), N. Verhalle en P. Maradiaga-Schenke.   

Hartelijke groet, 

P. Schoonakker, MSc
NVO orthopedagoog 
Tel.nr.: 06-43544787
Emailadres: p.schoonakker@vsodaafgeluk.nl  

N.Verhalle
Contextueel Leerlingbegeleider
Emailadres: n.verhalle@vsodaafgeluk.nl  

P. Maradiaga– Schenke, MSc
Orthopedagoog
Emailadres: p.maradiaga-schenke@vsodaafgeluk.nl 

 

Daafnieuws

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer