Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona.

De komende weken staan er veel activiteiten op het programma.

  Agenda
Dinsdag 6 oktober Terugkomavond leerjaar 3, 4 en 5 (uitnodiging is reeds verstuurd).
Dinsdag 20 oktober Onder voorbehoud: online zorginformatieavond CJG.
Maandag 26 oktober Ontwikkeldag voor docenten / inhaaldag voor leerlingen.
Dinsdag 27 oktober Voortgangsbesprekingen / inhaaldag voor leerlingen.
Woensdag 28 oktober Profielvoorlichting 2 vmbo (online, uitnodiging volgt).
26 oktober tot 6 november Stage 4 vmbo-K.
28 oktober tot 30 november PWS dagen 4 vmbo-T en 5 havo.

 

Inhaaldagen zijn bedoeld voor leerlingen die toetsen, PO’s e.d. moeten inhalen/herkansen of voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De vakdocent of de mentor kan de leerling uitnodigen op school. Leerlingen dienen deze dagen daarom beschikbaar te zijn voor school.

Activiteiten kunt u ook vinden in de agenda op onze site: www.vsodaafgeluk.nl

Wij houden de ontwikkelingen rondom corona nauwlettend in de gaten. De ervaringen evalueren wij regelmatig met elkaar. Inmiddels hebben wij twee draaiboeken klaarliggen één voor een volledige lockdown en één voor een halve lockdown. Op deze manier kunnen wij ons snel en effectief aanpassen aan de situatie.

Wij werken met het programma Microsoft Teams (MS Teams). Bijgevoegd vindt u een Handleiding om MS Teams te installeren. Op dit moment gebruiken wij MS Teams alleen:

  • Als een docent vanuit huis les geeft en er een invaldocent of een ingeroosterde pedagogisch hulpverlener op de klas staat.
  • Voor leerlingen die thuis moeten zijn en in afwachting zijn van een coronatest/ testuitslag of in thuisquarantaine zitten.
  • Voor leerlingen die voor een langere tijd, vanwege gezondheidsrisico’s in combinatie met corona, vanuit huis onderwijs moeten volgen. Deze leerlingen zijn in het mentoruur besproken en er is contact geweest met ouder(s) of verzorger(s).
  • Als de school of het land in Lock-down gaat en onderwijs voor iedereen weer vanuit huis wordt gevolgd.

De vso Daaf Geluk neemt het dringend advies dat landelijk wordt aangegeven over, dat is: In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en medewerker niet te waarborgen is, zoals op gangen en in leerlingenruimtes. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers.

Op onze school geldt al dat iedere leerling een mondneuskapje bij zich heeft en gevraagd kan worden om deze op te zetten wanneer de anderhalve meter tijdens praktijklessen of andere situaties door medewerkers niet gehouden kan worden.

Aanstaande woensdag vindt er een overleg plaats met de deelmedezeggenschapsraad (DMR) of wij mondneuskapjes verplicht gaan stellen.

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de activiteiten of rondom corona, dan kunt u altijd bij de mentor terecht.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw M.J.M. van den Hoven

Daafnieuws

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer