Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het ook fijn vonden om in de school te zijn. Toch is alles nog niet normaal en zijn wij met ons allen nog lerende.

De aanpassingen die de afgelopen weken plaats hebben gevonden vroegen en vragen nog steeds veel van onze leerlingen en medewerkers. De veerkracht van ieder is ontzettend groot, maar de behoefte aan duidelijkheid is er ook.

In het managementteam is veel gesproken over de online lessen. Via deze brief wil ik met betrekking tot de online-lessen duidelijkheid scheppen.

MS Teams wordt als ondersteunend middel alleen ingezet:

  • Als een docent vanuit huis les geeft en er een invaldocent of een ingeroosterde pedagogisch hulpverlener op de klas staat.
  • Voor leerlingen die thuis moeten zijn en in afwachting zijn van een coronatest/ testuitslag of in thuisquarantaine zitten.
  • Voor leerlingen die voor een langere tijd, vanwege gezondheidsrisico’s in combinatie met corona, vanuit huis onderwijs moeten volgen. Deze leerlingen zijn in het mentoruur besproken en er is contact geweest met ouder(s) of verzorger(s).
  • Als de school of het land in Lock-down gaat en onderwijs voor iedereen weer vanuit huis wordt gevolgd.

Wij krijgen veel verzoeken binnen over online lesmogelijkheden in andere situaties.

Het uitgangspunt van de vso Daaf Geluk is dat aanwezigheid op school essentieel is om succesvol deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Ons maatwerk is gebaseerd op het doel om de leerlingen onderwijs te laten volgen in een schoolse setting en hen voor te bereiden op het regulier vervolgonderwijs. Dit betekent dat:

  • leerlingen na tussenuren het laatste uur gewoon fysiek in de les aanwezig zijn om onderwijs te volgen.
  • Leerlingen bij afwezigheid toetsen op een later moment inhalen in het inhaallokaal.

Ik verwijs u graag door naar ons schoolondersteuningsplan, dat te vinden is op onze website. Hierin kunt u lezen waarom juist wij het zo belangrijk vinden om onze leerlingen te zien.

Mocht u vragen hebben over ons ondersteuningsaanbod of over maatwerkmogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de mentoren.

Bij deze brief stuur ik u ook een beslisboom die in samenwerking met de vo-raad en het RIVM is gemaakt. Deze beslisboom geeft duidelijk aan hoe te handelen bij een situatie rondom corona.

Ik hoop dat wij alle leerlingen op school kunnen blijven zien en wens u veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw M.M.J. van den Hoven
Directeur

Bijlage: Beslisboom 12 plus

Daafnieuws

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer