aanmelden van uw kind

aanmelden van uw kind

AANMELDEN 

Voor aanmelding op de vso Daaf Geluk is een ingevuld aanmeldformulier plus een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van het samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woont.Op de tlv geeft het samenwerkingsverband de bekostigingscategorie en de geldigheid aan. De tlv is landelijk geldig, dus na een verhuizing kan een kind met een geldige tlv direct naar een andere school voor vso. 

Als de tlv afloopt en de school voor speciaal onderwijs van mening is dat voortgezet verblijf op die school wenselijk is, dan vraagt de vso school bij het samenwerkingsverband dat de tlv heeft afgegeven, een nieuwe tlv aan. Het samenwerkingsverband beslist vervolgens of zij een nieuwe tlv afgeeft of doet een ander passend aanbod. 

INDICATIES VOOR TOELATING TOT VSO Daaf Geluk 

  • Er is sprake van geïnternaliseerde gedragsproblematiek; de leerling is prikkel- en spanningsgevoelig 
  • De leerling heeft baat bij/kan alleen goed functioneren door veel structuur, rust, klassikale aanpak en voorspelbaarheid. 
  • De leerling heeft een leergerichte instelling en is gevoelig voor aanwijzingen. 
  • Er is geen gestapelde problematiek, tenzij deze door middel van medicijnen onder controle is. 
  • De leerling is gevoelig voor autoriteit, hecht aan regels en duidelijke gedragsverwachtingen 

INDICATIE VOOR TOELATING TOT DE KLASSEN VMBO-K/T 

  • Uw zoon of dochter heeft minstens een vmbo-k of -t-advies op basis van de geldende toelatingsnormen. Deze normen zijn te vinden in het Brugboek dat jaarlijks wordt uitgegeven of op www.brugboek.nl 

INDICATIE VOOR TOELATING TOT DE KLASSEN HAVO/VWO 

  • Uw zoon of dochter heeft minstens een havo of vwo-advies op basis van de geldende toelatingsnormen voor het havo/vwo. Deze normen zijn te vinden in het Brugboek dat jaarlijks wordt uitgegeven of op www.brugboek.nl 

Daafnieuws

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.