contact met ouders

contact met ouders

contact met ouders

Met regelmaat is er contact met u over de ontwikkelingen van uw kind. De mentor is de spil in de contacten. Minimaal twee keer per jaar is er een overleg tussen u, uw kind en mentor om het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) door te nemen en eventueel bij te stellen. We starten het schooljaar altijd met een ouderavond. U hoort dan wat de doelen van het nieuwe schooljaar zullen zijn en maakt kennis met de mentor. Verder ontvangt u 10 keer per jaar een nieuwsbrief en zult u regelmatig mails ontvangen. 

Regelmatig wordt op school een inloopmiddag georganiseerd waar thema’s aan de orde komen die leven onder de ouders. Hierover wordt u op de hoogte gehouden via de website en/of email. 

Belangrijk: om onze informatieplicht goed te kunnen uitvoeren wanneer ouders een verbroken relatie hebben, willen wij graag op de hoogte gehouden worden over wie het ouderlijk gezag heeft/hebben. 

Rapporten

  • Vmbo-kaderberoepsgerichte en –theoretische leerweg
    De leerlingen van de onderbouw krijgen 3 keer per jaar een rapport. In klas 3 en 4 bovenbouw werken we met het boekje Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Na iedere PTA-periode krijgen de leerlingen een cijferlijst. 

 

  • Havo/vwo
    Leerlingen van de havo en het vwo krijgen 3 keer per jaar een rapport. Er wordt gewerkt met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA).

 

Daafnieuws

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer