deelraad vso Daaf Geluk

deelraad vso Daaf Geluk

deelraad vso Daaf Geluk

Onder het BRIN nummer 18EC valt de deelraad voor de vso Daaf Geluk. De deelraad bestaat uit de volgende leden:

Leerlinggeleding:
Wessel Fonck (5H)

Oudergeleding:
Thijs Matzinger
Richard Bovekerk

Personeelsgeleding:
Evelien Eggink
Mike Kruyt
Bert Hartman (voorzitter)
Stef Maas (secretaris)

Wat doet de deelraad?

Wat de deelraad doet is vastgelegd in het activiteitenplan dat u kunt downloaden op deze site.

Hoe weet ik wat er besproken is?

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden hier gepubliceerd nadat ze goedgekeurd zijn in de vergadering.

Wanneer vergadert de deelraad?

We vergaderen iedere 6 weken of meer als dat noodzakelijk is. Als u een vergadering wilt bijwonen laat dat weten via de mail van school (drvg@vsodaafgeluk.nl). De vergaderingen starten om 19:00 uur. De data die de Deelraad heeft afgesproken voor schooljaar 2020-2021

  1. Woensdag 7 oktober 2020
  2. Donderdag 12 november 2020
  3. Donderdag 14 januari 2021
  4. Woensdag 24 februariĀ  2021
  5. Donderdag 15 april 2021
  6. Donderdag 27 mei 2021
  7. Woensdag 23 juni 2021

Het activiteitenplan

Hier vindt u het activiteitenplan van de deelraad van de vso Daaf Geluk. Dit plan omschrijft onze missie, visie en welke zaken we verwachten het lopende schooljaar te bespreken. Het activiteitenplan is de basis voor het werk dat de deelraad van de vso Daaf Geluk doet.

Daafnieuws

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer