schoolkosten

schoolkosten

schoolkosten

Kosten schooljaar 2020-2021

Schoolboeken

‘Van Dijk’ levert de boeken voor uw kind. In de zomervakantie krijgt uw kind het volledige pakket thuisgestuurd. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer ingeleverd worden.

De Daaf Gelukschool heeft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs ondertekend.

Schoolnota en ouderbijdrage (dit schooljaar is er vanwege corona geen activiteiten of kampweek) 

U ontvangt een gespecificeerde schoolnota voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze nota is met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Het bedrag van de nota bestaat uit kosten voor onder meer de activiteitenweek, excursies, mediatheek, vakmaterialen, sport en planagenda. Het is mogelijk om dit bedrag in termijnen te voldoen. Wanneer u dit wilt, neemt u dan contact op met de financiële administratie, ook voor vragen over de nota. 

 De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020-2021: 

Klas 1 : € 140,95 

Klas 2 : € 165,95 

Klas 3 kader : € 132,-  

Klas 3 mavo : € 124,50 

Klas 3 havo : € 97,- 

Klas 4K en T : € 137,- 

Klas 4 havo : € 137,- 

Klas 5 havo : € 152,- 

Tegemoetkoming schoolkosten

U kunt hierover informatie vinden op de website van DUO

Administratie

Formulieren voor kinderbijslag, zorgverzekering, vervoer etc. kunt u inleveren bij de administratie. De administratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.00-16.00 uur. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. 

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst en is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van nul tot achttien jaar.  Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Verzekeringen

Verzekeringen zijn door Dunamare (het bestuur van de school) afgesloten.

Daafnieuws

Nieuwsbrief 02-10-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Kort na de vorige nieuwsbrief alweer een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief breng ik u op de hoogte van de komende activiteiten en vertel ik u waar wij mee bezig zijn met betrekking tot corona. De komende weken staan er veel...

Lees meer

Nieuwsbrief 28-09-2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, Na de zomervakantie mochten wij alle leerlingen en medewerkers ontvangen, er kon weer les worden gegeven in de school. Medewerkers vinden het heel waardevol om de leerlingen weer te zien en wij merkten dat de leerlingen het...

Lees meer