aanmelden brugklas 2022-2023

aanmelden brugklas 2022-2023

Aanmelden brugklas 2022-2023

Is er plek op onze school?

Aanmelding voor het volgende schooljaar kan plaatsvinden in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 januari 2022. Vanaf 1 november is het mogelijk om via deze pagina in te schrijven.

Mede om de onderwijskwaliteit en het noodzakelijke niveau van ondersteuning van onze leerlingen voldoende te kunnen borgen, hanteren wij als school per leerjaar en leerweg (klas) een maximale capaciteit waarboven wij geen nieuwe leerlingen meer kunnen toelaten. Voor het eerste leerjaar zijn in totaal 75 plekken beschikbaar. Ook geldt er een maximale capaciteit specifiek voor onze DoorStroomKlas (DSK).

Juist omdat wij aldus een beperkte capaciteit hebben, kunnen wij in principe alleen leerlingen toelaten uit de regio waarbinnen wij zijn gevestigd. Concreet gaat dit om leerlingen die woonachtig zijn binnen de gebieden van de samenwerkingsverbanden VO van Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden[1], waarbij leerlingen woonachtig in het gebied van het SWV VO Zuid-Kennemerland een bijzondere voorrangspositie hebben.

De voorrangsregels zijn als volgt:

  • Leerlingen die woonachtig zijn binnen het gebied van het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland hebben voorrang op alle andere leerlingen.
  • Voor zover er na toelating van leerlingen uit Zuid-Kennemerland nog plaats is, genieten leerlingen woonachtig binnen de gebieden van het SWV VO Amstelland en de Meerlanden en het SWV VO Midden-Kennemerland voorrang op andere leerlingen. Daarbij geldt dat de aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Voor zover er vervolgens nog steeds plaats is, kunnen ook leerlingen uit andere gebieden worden toegelaten. Daarbij geldt eveneens dat de aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Ga direct naar het aanmeldingsformulier

[1] Volgens de postcodegebieden als vastgesteld in de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032324/2020-03-10. Zie verder voor het SWV VO Zuid-Kennemerland: Home – Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl).

 

Daafnieuws

Inloopmiddag 27 oktober

Inloopmiddag 27 oktober voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 15.30 uur tot 17.00 uur Thema: met elkaar, voor elkaar Niet op afstand, maar op school! Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van de visie van onze school, opvoeden doen we samen. Op deze middag is het...

Lees meer

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp 5 havo

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer