didactische ondersteuning

didactische ondersteuning

DYSLEXIE 

Op de VSO Daaf Geluk willen we de signalering, de kwaliteit en de begeleiding aan 

leerlingen met dyslexie zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor is een speciaal dyslexieprotocol geschreven. Het protocol beschrijft onze omgang met leerlingen met dyslexie. Als leidraad dient het Landelijk dyslexieprotocol VO, dat geschreven is in opdracht van het Ministerie van OCW. 

Het dyslexieprotocol: 

  • helpt bij het signaleren van leerlingen met dyslexie; 
  • geeft aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyslexieverklaring beschikken; 
  • omschrijft welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er op de VSO Daaf Geluk zijn. Het dyslexieprotocol kunt u vinden onder het menu ‘downloads – protocollen’. 

DYSCALCULIE 

Op de VSO Daaf Geluk willen we de signalering en kwaliteit en de begeleiding aan leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor is een speciaal dyscalculieprotocol geschreven. Het protocol beschrijft onze omgang met leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Als leidraad dient het Landelijk protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en dyscalculie VO (protocol ERWD2 VO), geschreven door Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken en Dolf Jansen in opdracht van het Ministerie van OCW. 

Het dyscalculieprotocol: 

  • helpt bij het signaleren va leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie 
  • geeft aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyscalculieverklaring beschikken 
  • omschrijft welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er op de VSO Daaf Geluk zijn. Het dyscalculieprotocol kunt u vinden onder het menu ‘downloads-protocollen’. 

REMEDIAL TEACHING 

Op de VSO Daaf Geluk is aandacht voor leerlingen die extra ortho-didactische begeleiding nodig hebben op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen.  Deze leerlingen kunnen gedurende een aantal maanden wekelijks begeleid worden door een remedial teacher op school. Indien de problematiek intensieve ondersteuning vraagt, wordt verwezen naar externe begeleiding. 

TRAINING  

In klas 1 van de vmbo-kt klassen worden de leerlingen twee keer per week in kleine groepen extra ondersteund op het gebied van Taal, Rekenen, Engels, Studievaardigheden of Sociale vaardigheden.  De indeling van deze trainingslessen wordt gemaakt op basis van de resultaten van de Cito 0, die aan het begin van het schooljaar wordt afgenomen. Ook gegevens van de basisschool en observaties van mentoren en vakdocenten spelen een rol bij de indeling. Halverwege het schooljaar vindt er een trainingswissel plaats. 

 

Daafnieuws

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer