klachtenregeling

klachtenregeling

klachtenregeling

Het kan zijn dat u het met bepaalde zaken en beslissingen op school niet eens bent, of dat u vindt dat het belang van uw kind geschaad wordt. Meestal is dit in een gesprek met de mentor of de directie op te lossen. Mocht uw klacht – om welke reden dan ooknaar uw mening niet naar behoren zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school. Dit bestuur is Dunamare en het is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie die is belast met het onderzoeken van ingediende klachten met betrekking tot ongewenst gedrag. Uw klacht bij deze commissie dient u schriftelijk in bij: 

Dunamare Onderwijsgroep 
Postbus 4470 
2003 EL Haarlem 

De algemene klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep kunt u hier bekijken.

Daafnieuws

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting klas 4 vmbo Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp voorlichting klas 5 /6 brief...

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer