Dit is VSO Daaf Geluk 

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen, van 12 tot 20 jaar, met een verhoogde angst- en spanningsgevoeligheid voortkomend uit een vorm van ASS en/of angstproblematiek. Leerlingen die zich niet goed kunnen ontwikkelen in het regulier voortgezet onderwijs en  bij ons op school worden ondersteund bij het ontwikkelen van oplossingsvaardigheden en zelfredzaamheid. 

De VSO Daaf Geluk biedt klassikaal diplomagericht onderwijs. 

De school biedt iedere leerling aangepast onderwijs, waarbij wij in een veilig klimaat de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten houden. Op de VSO Daaf Geluk verzorgen we diplomagericht onderwijs. Daarom maken we voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

Leerlingprofiel 

Meer informatie over welke leerlinge wij goed kunnen bedienen vindt u in ons ondersteuningsplan bij de downloads. Om toegelaten te worden op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Onderwijs op maat 

Kenmerkend voor het speciaal onderwijs is dat we uitgaan van de mogelijkheden van de individuele leerling. Op de vso Daaf Geluk krijgen leerlingen dan ook ‘onderwijs op maat’ en geven we veel aandacht,  begeleiding en hulp. Bij ons zitten, in de onderbouw, maximaal 16 leerlingen in een klas. 

Structuur is de kern 

Wij trainen onze leerlingen in het zelfstandig uitvoeren van opdrachten, in het plannen van hun werk en in sociale vaardigheden. ‘Structuur bieden’ is voor onze school een kernbegrip. Op de VSO Daaf Geluk proberen we de situaties die de leerlingen later in de praktijk tegenkomen zoveel als mogelijk na te bootsen. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Het spreekt voor zich dat de school het belangrijk vindt dat de leerlingen ‘goed in hun vel zitten’. Alleen dan hebben zij de ruimte en de tijd om voldoende aandacht te besteden aan het schoolwerk. Daarbij komt goed onderwijs alleen tot stand wanneer leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen. Een goed contact tussen school en leerlingen en tussen school en ouders/verzorgers is daarom van groot belang. 

Lekker Gezond 

Onderzoek toont aan dat fittere, gezondere leerlingen een betere concentratie hebben en aantoonbaar beter presteren op school. 

  • Thema’s over gezond eten en leven behandelen we in de leefstijl- en groepsbegeleidingslessen.
  • We geven extra aandacht aan sport en beweging 
  • De school kantine heeft gezonde producten. 
  • De vso Daaf Geluk heeft vanuit het ondersteuningsaanbod ‘Sport, bewegen en een gezonde leefstijl’ een subsidie ontvangen om optimaal aandacht te kunnen besteden aan een gezonder leefklimaat op school.