didactische ondersteuning

didactische ondersteuning

DYSLEXIE 

Op de VSO Daaf Geluk willen we de signalering, de kwaliteit en de begeleiding aan 

leerlingen met dyslexie zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor is een speciaal dyslexieprotocol geschreven. Het protocol beschrijft onze omgang met leerlingen met dyslexie. Als leidraad dient het Landelijk dyslexieprotocol VO, dat geschreven is in opdracht van het Ministerie van OCW. 

Het dyslexieprotocol: 

  • helpt bij het signaleren van leerlingen met dyslexie; 
  • geeft aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyslexieverklaring beschikken; 
  • omschrijft welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er op de VSO Daaf Geluk zijn. Het dyslexieprotocol kunt u vinden onder het menu ‘downloads – protocollen’. 

DYSCALCULIE 

Op de VSO Daaf Geluk willen we de signalering en kwaliteit en de begeleiding aan leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie zo optimaal mogelijk maken. Daarvoor is een speciaal dyscalculieprotocol geschreven. Het protocol beschrijft onze omgang met leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie. Als leidraad dient het Landelijk protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en dyscalculie VO (protocol ERWD2 VO), geschreven door Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken en Dolf Jansen in opdracht van het Ministerie van OCW. 

Het dyscalculieprotocol: 

  • helpt bij het signaleren va leerlingen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie 
  • geeft aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyscalculieverklaring beschikken 
  • omschrijft welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er op de VSO Daaf Geluk zijn. Het dyscalculieprotocol kunt u vinden onder het menu ‘downloads-protocollen’. 

REMEDIAL TEACHING 

Op de VSO Daaf Geluk is aandacht voor leerlingen die extra ortho-didactische begeleiding nodig hebben op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen.  Deze leerlingen kunnen gedurende een aantal maanden wekelijks begeleid worden door een remedial teacher op school. Indien de problematiek intensieve ondersteuning vraagt, wordt verwezen naar externe begeleiding. 

TRAINING  

In klas 1 van de vmbo-kt klassen worden de leerlingen twee keer per week in kleine groepen extra ondersteund op het gebied van Taal, Rekenen, Engels, Studievaardigheden of Sociale vaardigheden.  De indeling van deze trainingslessen wordt gemaakt op basis van de resultaten van de Cito 0, die aan het begin van het schooljaar wordt afgenomen. Ook gegevens van de basisschool en observaties van mentoren en vakdocenten spelen een rol bij de indeling. Halverwege het schooljaar vindt er een trainingswissel plaats. 

 

Daafnieuws

Inloopmiddag 27 oktober

Inloopmiddag 27 oktober voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 15.30 uur tot 17.00 uur Thema: met elkaar, voor elkaar Niet op afstand, maar op school! Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van de visie van onze school, opvoeden doen we samen. Op deze middag is het...

Lees meer

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp 5 havo

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer