DSK

DSK

DSK

DSK staat voor doorstroomklas. Deze naam geeft meteen het doel van het aanbod weer: doorstromen naar een bij de leerling passende onderwijsplek binnen de VSO Daaf Geluk (DG). De DSK/DG biedt een flexibel onderwijsaanbod voor leerlingen van middelbare schoolleeftijd met complexe ontwikkelingsproblematiek. Bij deze leerlingen is schoolgang beperkt mogelijk, waardoor de kans op thuiszitten groot is of waardoor zij tot de groep thuiszitters behoren. Zorg is bij deze leerlingen (deels) voorliggend op onderwijs. Er is bij deze leerlingen sprake van geringe belastbaarheid en/of een gebrek aan schoolse en sociaal-emotionele vaardigheden, waardoor zij momenteel niet in staat zijn om het reguliere VSO-programma van de DG te volgen. Vanuit de DSK/DG wordt een begeleide instroom vormgegeven, waarbij gewerkt wordt met de leermiddelen van onze school.  

In het DSK protocol kunt u meer informatie vinden over wat de DSK inhoudt.   

link naar download DSK protocol

Indien u contact wilt opnemen over de DSK kunt u contact opnemen met: 

Mw V. de Regt

NVO orthopedagoog & DSK-coördinator 

v.deregt@vsodaafgeluk.nl  

06-52307817  

Daafnieuws