extra hulp

extra hulp

EXTRA HULP 

De VSO Daaf Geluk biedt extra zorg en ondersteuning aan leerlingen waar dat nodig blijkt. Die extra hulp geven wij op diverse manieren inhoud. De extra hulp is gericht op het vergroten van vaardigheden, op het gebied van schoolse vaardigheden en op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. 

EXTRA ZORG EN ONDERSTEUNING BIJ INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN 

Voor leerlingen die vanwege een verlies in de directe omgeving (overlijden, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen) extra ondersteuning nodig hebben, zijn er 2 medewerkers aanwezig die deze ondersteuning kunnen bieden. Deze kunnen als een leerling vastloopt in zijn of haar verdriet individuele begeleiding bieden. Ook het vormen van steungroepen is mogelijk. Uiteraard gebeurt dit pas na zorgvuldig overleg met ouders/verzorgers en mentoren van de leerlingen. 

PEDAGOGISCH HULPVERLENER 

De pedagogisch hulpverlener is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een autisme spectrum stoornis: naar binnen gerichte problematiek voortkomend uit autisme spectrum stoornis of angststoornissen. Zij bieden ondersteuning en begeleiding zowel in de klassen als door middel van individuele begeleidingsgesprekken. 

ZORGTEAM 

De orthopedagogen, psycholoog, contextueel leerlingbegeleider en de zorgcoördinator vormen samen het zorgteam. 
De orthopedagogen, psycholoog en contextueel leerlingbegeleider zijn elk aan een klas verbonden en ondersteunen de mentoren bij zorgtaken. Tijdens wekelijkse mentoruren bespreken zij de leerlingen, geven handelingsadviezen, stellen ondersteuningsplannen op en leggen de contacten met ouders en hulpverlening indien dit nodig is. 

GROOT ZORGTEAM 

Teamleiders en het zorgteam vormen samen het groot zorgteam.
In een maandelijks overleg bespreken zij de zorg en alle aan de zorg gerelateerde onderwerpen. Zij bespreken welke aanpassingen schoolbreed moeten worden ingevoerd.  

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) 

Bij schooloverstijgende ondersteuningsvragen beleggen de teamleiders of orthopedagogen/schoolpsycholoog een MDO. Daarbij nodigen zij, naast de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s), indien dit nodig is ook alle bij de zorg betrokken personen uit, dus ook interne en externe professionals. Dit kunnen mentor, pedagogisch hulpverlener, leerplichtambtenaar, schoolarts, consulent samenwerkingsverband en collega’s vanuit de hulpverlening zijn.
 

Daafnieuws

Inloopmiddag 27 oktober

Inloopmiddag 27 oktober voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 15.30 uur tot 17.00 uur Thema: met elkaar, voor elkaar Niet op afstand, maar op school! Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van de visie van onze school, opvoeden doen we samen. Op deze middag is het...

Lees meer

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp 5 havo

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer