klachtenregeling

Het kan zijn dat u het met bepaalde zaken en beslissingen op school niet eens bent, of dat u vindt dat het belang van uw kind geschaad wordt. Meestal is dit in een gesprek met de mentor of de directie op te lossen. Mocht uw klacht – om welke reden dan ooknaar uw mening niet naar behoren zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school. Dit bestuur is Dunamare en het is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie die is belast met het onderzoeken van ingediende klachten met betrekking tot ongewenst gedrag. Uw klacht bij deze commissie dient u schriftelijk in bij: 

Dunamare Onderwijsgroep 
Postbus 4470 
2003 EL Haarlem 

De klachtenregeling van Dunamare Onderwijsgroep voor ouders en leerlingen kunt u hier bekijken.