Aanmelden zij-instroom

Aanmelden zij-instroom

Aanmelden zij-instroom 2021-2022

Is er plek op onze school?

Mede om de onderwijskwaliteit en het noodzakelijke niveau van ondersteuning van onze leerlingen voldoende te kunnen borgen, hanteren wij als school per leerjaar en leerweg (klas) een maximale capaciteit waarboven wij geen nieuwe leerlingen meer kunnen toelaten. Ook geldt er een maximale capaciteit specifiek voor onze DoorStroomKlas (DSK).

Juist omdat wij aldus een beperkte capaciteit hebben, kunnen wij gedurende het schooljaar (bij wijze van zij-instroom) alleen leerlingen toelaten uit onze regio. Concreet gaat dit om leerlingen die woonachtig zijn binnen de gebieden van de samenwerkingsverbanden VO van Zuid-Kennemerland, Midden-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden[1], waarbij leerlingen van het SWV VO Zuid-Kennemerland een voorkeurspositie hebben.

Algemeen uitgangspunt:

De behandeling van aanmeldingen voor zij-instroom geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als bij aanmelding blijkt dat het maximaal aantal leerlingen in het desbetreffende leerjaar en de leerweg, dan wel (indien van toepassing) de DSK reeds is bereikt, dan kunnen wij een aangemelde leerling helaas niet toelaten. In dat geval geldt wettelijk niet de zogenoemde zorgplicht in het kader van passend onderwijs. Wij hoeven dan dus ook geen andere geschikte school te zoeken die bereid is om de leerling toe te laten. In zo’n geval zal binnen het desbetreffende samenwerkingsverband naar een passende oplossing moeten worden gezocht.

Hoe werkt dit dan precies?

  • Voor zover er geen plek is op onze school, zullen wij geen leerlingen toelaten die woonachtig zijn binnen de gebieden van het SWV VO Midden-Kennemerland en SWV VO Amstelland en de Meerlanden. Leerlingen woonachtig binnen het gebied van SWV VO Zuid-Kennemerland zullen dan nog wel worden toegelaten.
  • De DSK is een bijzondere faciliteit waartoe uitsluitend leerlingen die woonachtig zijn binnen het gebied van SWV VO Zuid-Kennemerland kunnen worden toegelaten, voor zover er plek is. Het is aan de school om te beoordelen of de ondersteuningsbehoefte van de leerling zodanig is dat deze in aanmerking komt voor de DSK.

De aard van de DSK brengt mee dat wij specifiek voor deze voorziening een wachtlijst kunnen hanteren om (potentiële) leerlingen en hun ouders te faciliteren. De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. Het gebruik van een wachtlijst doet niet af aan het feit dat een leerling, vanwege plaatsgebrek, niet tot de school is toegelaten en dat de zorgplicht passend onderwijs niet van toepassing is. De wachtlijst is aldus uitsluitend bedoeld als faciliteit voor eventuele instroom voor het geval er alsnog een plek vrijkomt binnen de DSK. Als dat het geval is, dan zullen de ouders overeenkomstig de volgorde van de wachtlijst door de school worden uitgenodigd om hun zoon of dochter desgewenst opnieuw aan te melden en zal op basis van de dan beschikbare gegevens alsnog worden beoordeeld of de leerling kan worden toegelaten.

Ga direct naar het aanmeldingsformulier

Of klik hier om het aanmeldformulier te downloaden

Leerjaar Niveau Profiel Beschikbaarheid
1 kader vol
1 Theorie plaatsen beschikbaar
1 havo plaatsen beschikbaar
1 vwo plaatsen beschikbaar
2 kader plaatsen beschikbaar
2 Theorie plaatsen beschikbaar
2 havo plaatsen beschikbaar
2 vwo plaatsen beschikbaar
3 basis plaatsen beschikbaar
3 kader plaatsen beschikbaar
3 Theorie plaatsen beschikbaar
3 havo plaatsen beschikbaar
4 kader plaatsen beschikbaar
4 Theorie plaasten beschikbaar
4 havo E&M vol
N&T plaatsen
N&G Vol
5 vwo Plaatsen beschikbaar


Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 kan er aangemeld worden vanaf 1 november 2021.

[1] Volgens de postcodegebieden als vastgesteld in de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032324/2020-03-10. Zie verder voor het SWV VO Zuid-Kennemerland: Home – Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl).

 

Daafnieuws

Inloopmiddag 27 oktober

Inloopmiddag 27 oktober voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 15.30 uur tot 17.00 uur Thema: met elkaar, voor elkaar Niet op afstand, maar op school! Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van de visie van onze school, opvoeden doen we samen. Op deze middag is het...

Lees meer

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp 5 havo

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer