zij-instroom

zij-instroom

zij-instroom

Voor schooljaar 2020-2021 is het niet meer mogelijk om leerlingen aan te melden voor de klassen 3, 4 en 5. Voor de klassen 1 en 2 hebben wij nog wel plaats voor leerlingen uit de regio’s Zuid- en Midden Kennemerland en Amstel en Meerlanden.

De Doorstroomklas van de school heeft plaatst voor 10 leerlingen. Momenteel is er een wachtlijst voor deze klas.

Beste leerling, beste ouders, 

Allereerst bedankt voor uw interesse in onze VSO school. Onze VSO school bestaat uit een vestiging voor jongeren met internaliserende problematiek, de vso Daaf Geluk en een vestiging voor jongeren met externaliserende problematiek, de Professor dr. Gunningschool. 

Als u wilt weten of het aanbod van het VSO Daaf Geluk passend is bij uw kind, kun u zich opgeven voor een oriëntatie bij ons op school. Tijdens deze oriëntatie verzorgen wij voor een leerling en diens ouders en/of hulpverlener een rondleiding en geven toelichting op hoe wij werken. Het doel van deze oriëntatie is u te informeren over onze school. Na afloop kunt u beslissen of u wilt overgaan tot aanmelding. Pas na de aanmelding zal er een persoonlijke afspraak met u worden gemaakt. 

 Toelichting op de aanmeldingsprocedure: 

 • De VSO Daaf Geluk is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend bij ons ondersteuningsprofiel. 
 • De voorwaarden voor ons VSO zijn als volgt; 
  • de leerling beschikt minimaal over vmbo-k, vmbo-t, havo of vwo (alleen klas 1 en 5) niveau 
  • de leerling is in het bezit van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of er is er een aangevraagd 
  • de leerling is in staat om op school te komen en daar aanwezig te zijn 
 • Een aanmelding kan uitsluitend door de leerling en diens ouders worden gedaan. 
 • Voor een aanmelding dient u het aanmeldformulier in te vullen (schooljaar 2021-2022) en op te sturen naar de desbetreffende zorgmedewerker. Een aanmelding betekent niet per definitie dat er ook daadwerkelijk aangenomen wordt. 
 • Als de aanmelding compleet ontvangen is, gaan de 6 tot 10 weken onderzoekstijd in om te bepalen of de ondersteuningsbehoeften van de leerling passend zijn voor ons ondersteuningsprofiel. Aan het eind van de onderzoekstijd zal er een gemotiveerde toewijzing of doorverwijzing worden gegeven. In alle gevallen zullen wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons besluit; meestal kan dit binnen +/- 2 weken na aanmelding. 
 • Het onderzoek zal bestaan uit dossieranalyse van de door ons ontvangen documenten, gesprekken met de leerling, ouders, school van herkomst en indien betrokken mogelijk ook hulpverlening. 

 

Mw van Bueren-Lahnstein is de contactpersoon voor de oriëntaties, aanmeldingen en plaatsing van leerlingen voor de 1e en 2e klas.  

Mw van Bommel is de contactpersoon voor de oriëntaties, aanmeldingen en plaatsing van leerlingen voor de 3e, 4e en 5e klas en de DoorStroomKlas.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met onderstaande zorgmedewerkers. 

Hartelijke groet, 

Voor de 1e en 2e klas 
Mw. J.M.A.P. van Bueren-Lahnstein, Drs
Schoolpsycholoog
Tel.nr.: 06-43544787
E-mailadres: j.vanbueren-lahnstein@vsodaafgeluk.nl 

Voor de 3e, 4e, 5e en 6e klas
Mw. R. van Rijkom, Drs.
Orthopedagoog
Tel.nr.: 06-52307817
E-mailadres: r.vanrijkom@vsodaafgeluk.nl 

 

Daafnieuws

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting klas 4 vmbo Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp voorlichting klas 5 /6 brief...

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer