zorg en begeleiding

zorg en begeleiding

ZORG EN BEGELEIDING 

Ons team besteedt veel aandacht aan het gedrag, de mentaliteit en de onderwijsontwikkeling van onze leerlingen. De mentoren, de teamleiders en de zorgcoördinator hebben hierin speciale taken. Daarnaast zijn er gespecialiseerde medewerkers binnen de school, zoals remedial teacher, dyslexiedeskundige, orthopedagogen, psycholoog, leerlingbegeleider en pedagogische hulpverleners. Ook een rouwverwerkingsdeskundige en een vertrouwenspersoon zijn beschikbaar. 

DOCENT 

Professionele docenten zijn onmisbaar voor een school. Voor ons docententeam faciliteren we een groot aantal bijscholingsmogelijkheden zodat zij op de hoogte zijn en blijven van de nieuwste innovaties op didactisch en pedagogische gebied. 

MENTOR 

De meeste van onze docenten zijn ook mentor. De mentor is de spin in het web rondom de ondersteuning van leerlingen. De mentor is dan ook de eerste en de belangrijkste persoon op school die contact heeft met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s).Zowel op sociaal-emotioneel alsook op didactisch gebied monitort de mentor de vorderingen, stagnaties, mogelijkheden en de onmogelijkheden van de leerling. Mentoren voeren om deze reden individuele begeleidingsgesprekken (IB-gesprekken) met de leerlingen. Naast deze individuele begeleiding verzorgt de mentor ook de groepsbegeleidingslessen. 

ZORGCOÖRDINATOR 

De zorgcoördinator bewaakt de ondersteuningsstructuur die de school leerlingen biedt.  

De zorgcoördinator wordt ingezet bij complexe situaties  

De zorgcoördinator neemt deel aan bijeenkomsten van het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland om mee te denken over en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen omtrent leerlingenondersteuning, ofwel passend onderwijs. 

TEAMLEIDER 

De teamleider begeleidt, adviseert en ondersteunt onze mentoren en docenten bij het geven van onderwijs en zorg aan onze leerlingen. Dat doet de teamleider zelf of hij/zij zet daarvoor de juiste ondersteuning binnen of buiten de school in. Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor de invulling van de groepsbegeleidingslessen. 

ORTHOPEDAGOOG 

De orthopedagoog verzorgt de intake en stelt op basis van de intake-informatie binnen 6 weken na aanvang een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op  

De orthopedagoog ondersteunt leerlingen bij problemen. Bijvoorbeeld bij (faal)angst, motivatieproblemen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de orthopedagoog testen af. De orthopedagoog verzorgt TLV-aanvragen (toelaatbaarheidsverklaring) en verlengingen.  

De orthopedagoog onderhoudt contacten met externe hulpverlening en met ouders in complexe situaties. 

SCHOOLPSYCHOLOOG 

De schoolpsycholoog is medeverantwoordelijk voor de intake van nieuwe leerlingen. Op basis van de intake-informatie stelt de schoolpsycholoog binnen 6 weken na aanvang een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de leerling op. Tevens ondersteunt de psycholoog leerlingen bij problemen zoals bijvoorbeeld (faal)angst, motivatieproblemen en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de schoolpsycholoog testen af. 

CONTEXTUEEL LEERLINGBEGELEIDER

De contextueel leerlingbegeleider ondersteunt de leerlingen bij problemen die hun onderwijsproces belemmeren en waarvoor individuele gesprekken en gesprekken waar de ouders aan deelnemen tot oplossingen leiden. Zoals bijvoorbeeld bij spanning, (faal)angst, onrustige thuissituaties, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. De samenwerking tussen leerling, ouders en school staat hierin altijd centraal.

ZORGTEAM 

Het zorgteam bestaat uit: 

 • De zorgcoördinator 
 • Teamleiders 
 • De orthopedagoog 
 • De schoolpsycholoog 
 • De leerlingbegeleider 
 • De directeur.

De leden van het zorgteam zijn verdeeld over de jaarlagen en nemen deel aan de mentoruren. 

Het zorgteam adviseert en ondersteunt mentoren en docenten.  

COMMISSIE VAN BEGELEIDING (CVB) 

De commissie van begeleiding bestaat uit: 

 • De zorgcoördinator 
 • De schoolarts 
 • De orthopedagoog 
 • De schoolpsycholoog 
 • De leerlingbegeleider 

De CvB is verantwoordelijk voor intake van nieuwe leerlingen, het opstellen en evalueren van OPP’s, het ondersteunen van mentoren omtrent passend onderwijs en de jaarlijkse evaluatie van de OPP’s. 

AMBULANT BEGELEIDER 

Wij bieden onze ondersteuning aan leerlingen zoveel mogelijk binnen de groepslessen. Als dat noodzakelijk is zal de leerling ook buiten de lessen ondersteuning krijgen van gespecialiseerde medewerkers binnen de school. Dat kan in de vorm van ambulante begeleiding. Ambulant begeleiders komen uit diverse lagen van de schoolorganisatie. 

Als expertise voor passende (ambulante) ondersteuning niet binnen school aanwezig is werken we samen met ketenpartners, die waar mogelijk, ook naar school komen om ondersteuning te bieden. 

DYSLEXIEDESKUNDIGE 

Bij een vermoeden van dyslexie kan een leerling op aangeven van de mentor op school worden getest door een dyslexiedeskundige. De dyslexiedeskundige adviseert en begeleidt de leerling, de ouder(s) of verzorger(s) en het team op het gebied van dyslexie. De dyslexiedeskundige is tevens verantwoordelijk voor de inzet van hulpmiddelen en/of privileges voor leerlingen met een dyslexieverklaring. 

REMEDIAL TEACHER 

Extra ondersteuning op didactisch gebied bieden we zoveel mogelijk tijdens de groepslessen. Daarnaast zijn er trainingslessen waarbij leerlingen uit verschillende klassen extra training krijgen in rekenen, taal of studievaardigheden. Indien nodig, kan een leerling voor een bepaalde periode individuele ondersteuning krijgen van de remedial teacher. 

VERTROUWENSPERSOON 

Medewerkers en leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten over ongewenste omgangsvormen op school. Denk aan: 

 • (Seksuele) intimidatie 
 • Discriminatie/racisme 
 • Verbale en fysieke agressie 
 • (Cyber)pesten 
 • Meiden intimidatie 

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn uiteraard altijd vertrouwelijk. 

 

 

Daafnieuws

Inloopmiddag 27 oktober

Inloopmiddag 27 oktober voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 15.30 uur tot 17.00 uur Thema: met elkaar, voor elkaar Niet op afstand, maar op school! Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van de visie van onze school, opvoeden doen we samen. Op deze middag is het...

Lees meer

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp 5 havo

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer