groep 8

groep 8

Klik hier voor de PowerPoint presentatie van de informatieavond (7 oktober jl.)

groep 8

Allereerst bedankt voor uw interesse in onze VSO school.   

Als u wilt weten of het aanbod van de VSO Daaf Geluk passend is bij uw kind, kunt u een afspraak maken voor een oriëntatie bij ons op school. Tijdens deze oriëntatie verzorgen wij een rondleiding en geven wij toelichting hoe wij werken. Het doel van deze oriëntatie is u te informeren over onze school. Na afloop kunt u beslissen of u wilt overgaan tot aanmelding.  

Aanmeldingscriteria: 

  • De VSO Daaf Geluk is voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften passend bij ons ondersteuningsprofiel.  
  • De voorwaarden;  
  • De leerling beschikt minimaal over vmbo-k, vmbo-t, havo of vwo niveau; 
  • De leerling is in staat klassikaal onderwijs te volgen; 
  • De leerling is in staat om op school te komen en daar aanwezig te zijn; 

Een aanmelding kan uitsluitend door de leerling en diens ouders worden gedaan. Voor een aanmelding dient u het aanmeldingsformulier in te vullen en met bijbehorend dossier op te sturen naar de aanmeldcoördinator, zie hieronder wie dat is. Een aanmelding betekent niet dat er ook daadwerkelijk aangenomen wordt.  

Als de aanmelding ontvangen is, gaan de 6 tot 10 weken onderzoekstijd in om te bepalen of de ondersteuningsbehoeften van de leerling passen bij het ondersteuningsprofiel van de VSO Daaf Geluk. Aan het eind van het onderzoek zal worden medegedeeld of de leerling wordt toegelaten of afgewezen. Bij deze laatste zal een motivatie op schrift gegeven worden. In alle gevallen zullen wij proberen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over ons besluit.  

Het onderzoek zal bestaan uit een dossieranalyse van de door ons ontvangen documenten, een MDO-O met de leerling, ouders, basisschool en indien betrokken mogelijk ook hulpverlening. Daarnaast kan er, wanneer een beter beeld van de leerling gewenst is, een observatie plaatsvinden op de basisschool. 

Wanneer een toewijzing voor plaatsing wordt gegeven, zal de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met Mw. P. Schoonakker (coördinator aanmeldingen groep 8) en Mw. N. Verhalle. 

Hartelijke groet,

P. Schoonakker, Msc
NVO Orthopedagoog
Emailadres: p.schoonakker@vsodaafgeluk.nl

N. Verhalle
Contextueel leerlingbegeleider
Emailadres: n.verhalle@vsodaafgeluk.nl 

 

Daafnieuws

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer