ouders

ouders

ouders

Het team van de vso Daaf Geluk vindt goede contacten met ouders/verzorgersvan de leerlingen van groot belang. Dat goede contact betekent dat wij u als ouder op de hoogte houden, maar ook dat u ons informeert over zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling en schoolprestaties van uw kind. 

De vorderingen van uw kind kunt u volgen via het Magister-systeem. U krijgt toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO) waar de leeropdrachten staan die uw kind van school krijgt. 

Eventuele roosterwijzigingen staan in Magister. 

Via de oudermodule van magister wordt u in staat gesteld het OPP van uw zoon/dochter in te zien. 

Daafnieuws