contact met ouders

contact met ouders

contact met ouders

Met regelmaat is er contact met u over de ontwikkelingen van uw kind. De mentor is de spil in de contacten. Minimaal twee keer per jaar is er een overleg tussen u, uw kind en mentor om het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) door te nemen en eventueel bij te stellen. We starten het schooljaar altijd met een ouderavond. U hoort dan wat de doelen van het nieuwe schooljaar zullen zijn en maakt kennis met de mentor. Verder ontvangt u 10 keer per jaar een nieuwsbrief en zult u regelmatig mails ontvangen. 

Regelmatig wordt op school een inloopmiddag georganiseerd waar thema’s aan de orde komen die leven onder de ouders. Hierover wordt u op de hoogte gehouden via de website en/of email. 

Belangrijk: om onze informatieplicht goed te kunnen uitvoeren wanneer ouders een verbroken relatie hebben, willen wij graag op de hoogte gehouden worden over wie het ouderlijk gezag heeft/hebben. 

Rapporten

  • Vmbo-kaderberoepsgerichte en –theoretische leerweg
    De leerlingen van de onderbouw krijgen 3 keer per jaar een rapport. In klas 3 en 4 bovenbouw werken we met het boekje Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Na iedere PTA-periode krijgen de leerlingen een cijferlijst. 

 

  • Havo/vwo
    Leerlingen van de havo en het vwo krijgen 3 keer per jaar een rapport. Er wordt gewerkt met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA).

 

Daafnieuws

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer