medezeggenschap

medezeggenschap

medezeggenschap

De vso Daaf Geluk heeft een deelmedezeggen-schapsraad (dmr). Deze bestaat uit drie vertegen-woordigingen: personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. De leden van de dmr worden gekozen uit hun eigen geledingen. Hoe dat gaat, is te vinden in het reglement op deze website of aan te vragen bij school. 

 De dmr heeft een belangrijke taak binnen de school: meedenken, meepraten én meebeslissen over de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gebeurt in formeel overleg met de schoolleiding. Meestal zijn we het eens, maar soms ook niet. Het streven is altijd gericht op een gezamenlijk gedragen en optimale uitkomst: onderwijs en zorg op maat in een veilige en goed werkbare omgeving. Het overleg vindt ongeveer tien keer per schooljaar plaats. De sfeer binnen de dmr en met de schoolleiding is informeel, plezierig én zakelijk. Zo nodig kan de dmr zich beroepen op zijn wettelijke rechten op overleg, informatie, initiatief, advies en instemming. 

 Vanwege de innige samenwerking en het delen van één schoolleiding is er nauw contact tussen de dmr’en van de VSO Daaf Geluk en de prof. dr. Gunningschool. De komende periode geven we verder vorm aan deze samenwerking. Met uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de huidige dmr-leden. 

Waarom deelraden en geen medezeggenschapsraden?

Een brinnummer is het administratieve nummer waaronder scholen of een verzameling scholen bij het ministerie bekend staat. De wet zegt dat bij ieder brinnummer een medezeggenschapsraad gekozen hoort te worden en dat de raad moet bestaan uit leerlingen, ouders en personeel. De medezeggenschapsraad kan dan deelraden instellen bij de scholen die onder het brinnummer vallen. De vso Daaf Geluk valt onder het brinnummer 18EC. 

Uw probleem of vraag aan de MR

Hebt u een probleem of vraag aangaande een grotere groep personeelsleden, ouders of leerlingen  dan kunt u dit melden. Uw probleem of vraag wordt dan meegenomen in de vergaderingen van de deelraad. Dit kunt u doen via een e-mail aan drvg@vsodaafgeluk.nl 

Meer over:

Daafnieuws

Inloopmiddag 27 oktober

Inloopmiddag 27 oktober voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 15.30 uur tot 17.00 uur Thema: met elkaar, voor elkaar Niet op afstand, maar op school! Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van de visie van onze school, opvoeden doen we samen. Op deze middag is het...

Lees meer

Schaaktoernooi VSO Daaf Geluk

Beste lezer, Mijn naam is Seppe Bloos en ik zit in 3Kader. Ik ga u vertellen hoe mijn klasgenoten Jordy en Gavin en ik een schaaktoernooi hebben georganiseerd. Het begon met de opdracht dat wij een sporttoernooi moesten organiseren voor het vak Ondersteuning bij...

Lees meer

Eerste fotowedstrijd

Eerste fotowedstrijd op VSO Daaf Geluk Afgelopen periode startte de eerste fotowedstrijd op de Daaf Geluk. Zowel leerlingen als het personeel raakten enthousiast en stuurden hun mooiste, eigengemaakte foto in. Na een juryberaad, bestaande uit twee docenten en een...

Lees meer

Kamp 2021-2022

Hieronder kunt u de informatie terugvinden van de kamp voorlichtingen per leerjaar. Kamp voorlichting klas 2 Kamp voorlichting klas 3 Kamp voorlichting 4 havo brief activiteitenweek 4 havo september 2021 Kamp 5 havo

Lees meer

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer