Deelraad VSO Daaf Geluk

Deelraad VSO Daaf Geluk

Deelraad VSO Daaf Geluk

Onder het BRIN nummer 18EC valt de deelraad voor de VSO Daaf Geluk. De deelraad bestaat uit de volgende leden:

Leerlinggeleding:
Jens van Diemen(4H)
Maxi Rega(4T)

Oudergeleding:
Thijs Matzinger
Richard Bovekerk

Personeelsgeleding:
Evelien Eggink
Mike Kruyt
Bert Hartman (voorzitter)
Stef Maas (secretaris)

Wat doet de deelraad?

Wat de deelraad doet is vastgelegd in het activiteitenplan dat u kunt downloaden op deze site.

Hoe weet ik wat er besproken is?

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden hier gepubliceerd nadat ze goedgekeurd zijn in de vergadering.

Wanneer vergadert de deelraad?

We vergaderen iedere 6 weken of meer als dat noodzakelijk is. Als u een vergadering wilt bijwonen laat dat weten via de mail van school (medezeggenschapVSODG@vsodaafgeluk.nl). De vergaderingen starten om 19:00 uur. De data die de Deelraad heeft afgesproken voor schooljaar 2021-2022.

  1. Donderdag 23 september 2021 (extra vergadering i.v.m. PTA en examenreglement)
  2. Woensdag 6 oktober 2021
  3. Dinsdag 23 november 2021
  4. Woensdag 12 januari 2022
  5. Dinsdag 15 februari 2022
  6. Donderdag 14 april 2022
  7. Woensdag 25 mei 2022
  8. Donderdag 23 juni 2022

Het activiteitenplan

Hieronder vindt u het activiteitenplan van de deelraad van de VSO Daaf Geluk. Dit plan omschrijft onze missie, visie en welke zaken we verwachten het lopende schooljaar te bespreken. Het activiteitenplan is de basis voor het werk dat de deelraad van de VSO Daaf Geluk doet.

Activiteitenplan DMR VSO Daaf Geluk 2021-2022

NotulenĀ 

Notulen 23-09-2021
Notulen 12-10-2021
NotulenĀ  23-11-2021
Notulen 12-01-2022

Overige documenten

Jaarverslag DMR VSO Daaf Geluk 2021

Daafnieuws