Deelraad VSO Daaf Geluk

Deelraad VSO Daaf Geluk

Deelraad VSO Daaf Geluk

Onder het BRIN nummer 18EC valt de deelraad voor de VSO Daaf Geluk. De deelraad bestaat uit de volgende leden:

Leerlinggeleding:
Jens van Diemen(5H)
Jonne Kuin(5V)

Oudergeleding:
Marielle Splinter
Richard Bovekerk

Personeelsgeleding:
Mike Kruyt
Kenny Bol
Evelien Eggink(secretaris)
Stef Maas (voorzitter)

Wat doet de deelraad?

Wat de deelraad doet is vastgelegd in het activiteitenplan dat u kunt downloaden op deze site.

Hoe weet ik wat er besproken is?

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden hier gepubliceerd nadat ze goedgekeurd zijn in de vergadering.

Wanneer vergadert de deelraad?

We vergaderen iedere 6 weken of meer als dat noodzakelijk is. Als u een vergadering wilt bijwonen laat dat weten via de mail van school (medezeggenschapVSODG@vsodaafgeluk.nl). De vergaderingen starten om 19:00 uur. De data die de Deelraad heeft afgesproken voor schooljaar 2023-2024.

1.           Woensdag 27 september 2023
2.           Dinsdag 7 november 2023
3.           Woensdag 13 december 2023
4.           Donderdag 25 januari 2024
5.           Dinsdag 5 maart 2024
6.           Woensdag 17 april 2024
7.           Woensdag 5 juni 2024

Het activiteitenplan

Hieronder vindt u het activiteitenplan van de deelraad van de VSO Daaf Geluk. Dit plan omschrijft onze missie, visie en welke zaken we verwachten het lopende schooljaar te bespreken. Het activiteitenplan is de basis voor het werk dat de deelraad van de VSO Daaf Geluk doet.

Notulen 

Notulen 23-09-2021
Notulen 12-10-2021
Notulen  23-11-2021
Notulen 12-01-2022
Notulen 15-2-2022
Notulen 14-4-2022
Notulen 31-5-2022
Notulen 22-9-2022

Overige documenten

Jaarverslag DMR VSO Daaf Geluk 2021
Activiteitenplan 2022-2023

Daafnieuws