deelraad vso Daaf Geluk

deelraad vso Daaf Geluk

deelraad vso Daaf Geluk

Onder het BRIN nummer 18EC valt de deelraad voor de vso Daaf Geluk. De deelraad bestaat uit de volgende leden:

Leerlinggeleding:
Wessel Fonck (5H)

Oudergeleding:
Thijs Matzinger
Richard Bovekerk

Personeelsgeleding:
Evelien Eggink
Mike Kruyt
Bert Hartman (voorzitter)
Stef Maas (secretaris)

Wat doet de deelraad?

Wat de deelraad doet is vastgelegd in het activiteitenplan dat u kunt downloaden op deze site.

Hoe weet ik wat er besproken is?

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden hier gepubliceerd nadat ze goedgekeurd zijn in de vergadering.

Wanneer vergadert de deelraad?

We vergaderen iedere 6 weken of meer als dat noodzakelijk is. Als u een vergadering wilt bijwonen laat dat weten via de mail van school (drvg@vsodaafgeluk.nl). De vergaderingen starten om 19:00 uur. De data die de Deelraad heeft afgesproken voor schooljaar 2020-2021

  1. Woensdag 7 oktober 2020
  2. Donderdag 12 november 2020
  3. Donderdag 14 januari 2021
  4. Woensdag 24 februari  2021
  5. Donderdag 15 april 2021
  6. Donderdag 27 mei 2021
  7. Woensdag 23 juni 2021

Het activiteitenplan

Hier vindt u het activiteitenplan van de deelraad van de vso Daaf Geluk. Dit plan omschrijft onze missie, visie en welke zaken we verwachten het lopende schooljaar te bespreken. Het activiteitenplan is de basis voor het werk dat de deelraad van de vso Daaf Geluk doet.

Daafnieuws

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer