schoolkosten

schoolkosten

schoolkosten

Schoolboeken

‘Van Dijk’ levert de boeken voor uw kind. In de zomervakantie krijgt uw kind het volledige pakket thuisgestuurd. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer ingeleverd worden.

De Daaf Gelukschool heeft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs ondertekend.

Schoolnota en ouderbijdrage

Als school maken wij allerlei kosten die wij niet kunnen financieren vanuit de rijksbijdrage. Daarom vragen wij aan alle ouders een vrijwillige bijdrage.

Het bedrag van de nota bestaat uit kosten voor onder meer de activiteitenweek, excursies, vakmaterialen, sport en planagenda. Voor het innen van de vrijwillige bijdrage maken wij gebruik van de gebruiksvriendelijke software WisCollect. U krijgt via Wiscollect een mail of u de factuur wilt betalen via Ideal of via een overboeking. Indien u de factuur in termijnen wilt betalen kunt u een mail sturen naar: wiscollect@vsodaafgeluk.nl. Uw kind wordt nooit uitgesloten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. De kosten voor kamp brengen wij apart in rekening.

 De vrijwillige ouderbijdrage(zonder kamp) is voor schooljaar 2023-2024: 

Klas 1                    € 145,50

Klas 2                    € 190,50

Klas 3 VMBO        € 130,50

Klas 3 Havo/Vwo   € 192,50

Klas 4 VMBO        € 135,50

Klas 4 Havo/Vwo  €  130,50

Klas 5 Havo         € 135,50

Klas 5 VWO         €  130,50

Klas 6 VWO         € 120,50

Tegemoetkoming schoolkosten

U kunt hierover informatie vinden op de website van DUO

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten

  • Voor kinderen op het basisonderwijs:                                      € 100
  • Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:                        € 200
  • Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:  € 200 extra

 

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via 

https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Keuzebudget voor kinderen

  • Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt ook dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles

 

 

Administratie

Formulieren voor kinderbijslag, zorgverzekering, vervoer etc. kunt u inleveren bij de administratie. De administratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.00-16.00 uur. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. 

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst en is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van nul tot achttien jaar.  Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Verzekeringen

Verzekeringen zijn door Dunamare (het bestuur van de school) afgesloten.

Daafnieuws