schoolkosten

schoolkosten

schoolkosten

Kosten schooljaar 2020-2021

Schoolboeken

‘Van Dijk’ levert de boeken voor uw kind. In de zomervakantie krijgt uw kind het volledige pakket thuisgestuurd. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer ingeleverd worden.

De Daaf Gelukschool heeft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs ondertekend.

Schoolnota en ouderbijdrage (dit schooljaar is er vanwege corona geen activiteiten of kampweek) 

U ontvangt een gespecificeerde schoolnota voor de vrijwillige ouderbijdrage. Deze nota is met instemming van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Het bedrag van de nota bestaat uit kosten voor onder meer de activiteitenweek, excursies, mediatheek, vakmaterialen, sport en planagenda. Het is mogelijk om dit bedrag in termijnen te voldoen. Wanneer u dit wilt, neemt u dan contact op met de financiële administratie, ook voor vragen over de nota. 

 De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2020-2021: 

Klas 1 : € 140,95 

Klas 2 : € 165,95 

Klas 3 kader : € 132,-  

Klas 3 mavo : € 124,50 

Klas 3 havo : € 97,- 

Klas 4K en T : € 137,- 

Klas 4 havo : € 137,- 

Klas 5 havo : € 152,- 

Tegemoetkoming schoolkosten

U kunt hierover informatie vinden op de website van DUO

Administratie

Formulieren voor kinderbijslag, zorgverzekering, vervoer etc. kunt u inleveren bij de administratie. De administratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.00-16.00 uur. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. 

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst en is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van nul tot achttien jaar.  Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl

Verzekeringen

Verzekeringen zijn door Dunamare (het bestuur van de school) afgesloten.

Daafnieuws

Prijswinnaar PWS

Onze leerling Britt Molenaar is prijswinnaar! Afgelopen vrijdag heeft zij met haar profielwerkstuk (PWS): 'Help! Stop de verdrinkingen' de prijs gewonnen van beste profielwerkstuk in Haarlem en omstreken voor Havo scholieren. De prijs is uitgereikt door De Koninklijke...

Lees meer

Informatie voor examenklassen

Hieronder leest u de brieven over het examen 2020-2021 examenrooster 1e en 2e tijdvak brief over extra maatregelen examen 5H Brief over examen 5 HAVO Brief over centraal schriftelijke examens 4VMBO examenrooster 5 havo 2021  

Lees meer

N.a.v berichtgeving over rellen in Haarlem-Noord

Bij deze willen we u laten weten dat vanwege berichtgeving over de te verwachten rellen in Haarlem Noord, wij besloten hebben om de school eerder te sluiten. Wij willen onze leerlingen de gelegenheid geven om veilig thuis te komen. Alle lessen zijn om 14.30 gestopt....

Lees meer

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk

Tekenwedstrijd op vso Daaf Geluk De leerlingen op de Daaf Geluk, mochten hun kwaliteiten laten zien bij de tekenwedstrijd. Het thema was vrij, ook het materiaal mochten ze zelf kiezen. Van klas 1 tot 5 havo werd er zeer serieus  op ingegaan. Vele leerlingen hebben hun...

Lees meer