Beste ouder(s)/verzorger(s),

Ieder schooljaar organiseren wij 3 themamiddagen voor alle ouder(s)/verzorger(s) van onze huidige leerlingen. Tijdens deze middagen krijgt u informatie over verschillende thema’s.
Op woensdag 1 november van 15.30-17.00 uur organiseren wij voor u de eerste themamiddag van dit schooljaar.
Tijdens deze middag komt het volgende onderwerp aan de orde:

Beter omgaan met spanning
door Nicole Verhalle

Een interactieve uitleg over wat er gebeurt bij een leerling die spanning ervaart. Wat het effect is op leerling en ouder, het effect voor de leerling op school.

Tijdens deze uitleg is er voldoende ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen.

Wij hopen u te zien op woensdag 1 november.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw Verhalle
Mevrouw Van Bueren
Mevrouw Van Leeuwen